Jak dosáhnout změny dopravního značení?

Rádi byste si na svůj pozemek pořídili nějakou značku? Nebo se vám nelíbí, jak je vyřešené dopravní značení ve vašem městě či někde v okolí? Přijde vám nějaká značka nesrozumitelná, nesmyslná či nesprávně umístěná, případně se vám zdá, že někde značka chybí? Změňte to!

V prvé řadě by vás mělo zajímat, kdo rozhoduje o tom, kde má být jaká značka umístěná. Vlastníkovi totiž musíte adresovat žádost o změnu.

Jak poznat vlastníka komunikace?

Pravidla jsou poměrně jednoduchá:

Dálnice: Za značky je zodpovědné ministerstvo dopravy po předchozím vyjádření ministerstva vnitra.

Silnice I. třídy: Zodpovídá za ně příslušný krajský úřad po předchozím vyjádření orgánu policie.

Silnice II. a II. třídy: Zodpovědný je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností taktéž po předchozím vyjádření orgánu policie.

Veřejně přístupná účelová komunikace: Tady jde o záležitost vlastníka se souhlasem obecního úřadu a po předchozím vyjádření orgánu policie.

Veřejně nepřístupná účelová komunikace: Sem si může značky umisťovat sám vlastník po svém uvážení, nemusí nikoho žádat o svolení.

Značky se nelze domáhat právně

Někdy existují jednoduché způsoby, jak změnit dopravní značení – Praha, Brno, ale i jiná města mají připravená různá fóra či pořádají akce, na nichž lze diskutovat s pověřenými osobami. Standardním způsobem je ale podání návrhu na změny v dopravním značení.

Návrh podáváte k příslušnému správci dané komunikace, může mu vyhovět, nicméně nemusí. Umístění určité značky se nedá právně domáhat.

Na svůj pozemek si dávejte, co chcete

Pokud má například vaše firma velký areál a vám se zdá, že by se hodilo v něm upravit přednost či cokoliv vyznačit, klidně to udělejte, není třeba se nikoho ptát. Značky si může koupit kdokoliv, třeba na e-shopu https://www.topznak.cz. K zakoupení tam jsou i zpomalovací prahy a další výbava, která vám pomůže zajistit bezpečí na pozemních komunikacích.

Řidiči – opravdu dobře znáte všechny dopravní značky?

Bezprostřednímu okolí českých silnic a dálnic se vtipně, leč trefně přezdívá les značek. Pravdou je, že dopravním značením se v naší zemi skutečně nešetří a na některých místech je jich poněkud víc, než je zapotřebí. A když už se řidiči podaří všechny značky zaregistrovat, může si splést jejich význam. Které značení je pokládáno za nejproblematičtější?

Pokračovat ve čtení „Řidiči – opravdu dobře znáte všechny dopravní značky?“

Bez dopravních značek si už těžko představíme jízdu autem

Po nástupu automobilismu se velice záhy začaly objevovat na silnicích první dopravní značky. Ty určovaly směr jízdy a korigovaly pohyb vozidel na křižovatkách, rušnějších zónách a problematických místech. Stačí se jen letmo podívat a hned je jasné, jak se na vozovce chovat. Je však nutné značení dobře znát, v opačném případě nastává zmatek a dochází k dopravním nehodám!

Jak vzniklo kvalitní a přehledné dopravní značení?

Již v dřívějších dobách se na rozcestích objevovaly směrovky s údaji, kam každá cesta vede a jak daleko je nejbližší vesnička nebo město. První čtyři základní značky byly zavedeny v roce 1903 ve Velké Británii a v modernější podobě je vlastně používáme dodnes. Základní značení je v celé Evropě jednotné více než 100 let, i když každý stát má jisté odlišnosti. Na českém trhu zajišťuje kvalitní dopravní značení firma TOP Znak s.r.o. a v této oblasti se pohybuje dlouhou řadu let. Zabývá se nejen prodejem, ale také pronájmem a samotnou montáží dopravního označení včetně různého příslušenství (sklopných parkovacích zábran, sloupků, dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů atd.).

Dejte si pozor na zničené a nečitelné značky

V případě, že jsou dopravní značky poškozeny neznámou osobou, za což hrozí trestní stíhání za přestupek či trestný čin, anebo došlo ke zničení vlivem živelných pohrom, je zapotřebí staré a rozbité označení vyměnit za nové. TOP Znak s.r.o. se orientuje rovněž na dopravní značky – pronájem, což ušetří mnoho finančních prostředků především pro potřeby krátkodobého využití. Dále provádí vodorovné strojní i ruční dopravní značení, má na starost zabezpečení uzavírek, záborů a výkopů různých rozsahů. Budete-li potřebovat projekt dopravně inženýrského opatření (DIO), TOP Znak s.r.o. nabízí kromě samotného vypracování také zastupování na úřadech a PČR.