Řidiči – opravdu dobře znáte všechny dopravní značky?

Bezprostřednímu okolí českých silnic a dálnic se vtipně, leč trefně přezdívá les značek. Pravdou je, že dopravním značením se v naší zemi skutečně nešetří a na některých místech je jich poněkud víc, než je zapotřebí. A když už se řidiči podaří všechny značky zaregistrovat, může si splést jejich význam. Které značení je pokládáno za nejproblematičtější?

Značky zákaz stání/zastavení

Paradoxní je, že spousta řidičů nezná význam dopravního značení, které se v okolí komunikací vyskytuje velmi často. Zákaz zastavení komplikovaný není – na místě označené touto značkou se nesmí zastavit ani stát. Ale jak je to se zákazem stání? V prvé řadě byste si měli ujasnit pojmy zastavení a stání. Zákon zastavení definuje jako „uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.” Co však zákon neupravuje, je doba, po kterou se stále jedná o zastavení a kdy jde již o stání.

V praxi to znamená, že zastavení může trvat déle než stání. Příkladem budiž situace, kdy před domem stojí auto stěhovací firmy a stěhováci budou dvě hodiny stěhovat… Zatímco v tomto případě jde o zastavení, jestliže na stejném místě zaparkujete a na několik minut opustíte vůz (např. si skočíte do obchodu), jedná se již o stání. Opravdu matoucí dopravní značení, nemyslíte?

Když končí nejvyšší povolená rychlost

Dopravní značení konec nejvyšší dovolené rychlosti se nejčastěji objevuje na dálnici, kde může být dočasně omezena rychlost na 80 km/h. Značka mívá i podobu světelné tabule s proměnným značením a kromě toho, že ruší rychlostní omezení, ruší také další zákazy (např. zákaz předjíždění). Takže až příště projedete kolem této značky, můžete bez obav zrychlit.

Pokud vás téma matoucího dopravního značení zajímá a chcete si přečíst o dalších problematických značkách, pokračujte na www.azznacky.cz. Na webu najdete také dopravní značení ceník a další zajímavosti.