Rádi byste si na svůj pozemek pořídili nějakou značku? Nebo se vám nelíbí, jak je vyřešené dopravní značení ve vašem městě či někde v okolí? Přijde vám nějaká značka nesrozumitelná, nesmyslná či nesprávně umístěná, případně se vám zdá, že někde značka chybí? Změňte to!

V prvé řadě by vás mělo zajímat, kdo rozhoduje o tom, kde má být jaká značka umístěná. Vlastníkovi totiž musíte adresovat žádost o změnu.

Jak poznat vlastníka komunikace?

Pravidla jsou poměrně jednoduchá:

Dálnice: Za značky je zodpovědné ministerstvo dopravy po předchozím vyjádření ministerstva vnitra.

Silnice I. třídy: Zodpovídá za ně příslušný krajský úřad po předchozím vyjádření orgánu policie.

Silnice II. a II. třídy: Zodpovědný je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností taktéž po předchozím vyjádření orgánu policie.

Veřejně přístupná účelová komunikace: Tady jde o záležitost vlastníka se souhlasem obecního úřadu a po předchozím vyjádření orgánu policie.

Veřejně nepřístupná účelová komunikace: Sem si může značky umisťovat sám vlastník po svém uvážení, nemusí nikoho žádat o svolení.

Značky se nelze domáhat právně

Někdy existují jednoduché způsoby, jak změnit dopravní značení – Praha, Brno, ale i jiná města mají připravená různá fóra či pořádají akce, na nichž lze diskutovat s pověřenými osobami. Standardním způsobem je ale podání návrhu na změny v dopravním značení.

Návrh podáváte k příslušnému správci dané komunikace, může mu vyhovět, nicméně nemusí. Umístění určité značky se nedá právně domáhat.

Na svůj pozemek si dávejte, co chcete

Pokud má například vaše firma velký areál a vám se zdá, že by se hodilo v něm upravit přednost či cokoliv vyznačit, klidně to udělejte, není třeba se nikoho ptát. Značky si může koupit kdokoliv, třeba na e-shopu https://www.topznak.cz. K zakoupení tam jsou i zpomalovací prahy a další výbava, která vám pomůže zajistit bezpečí na pozemních komunikacích.

Sdílejte