Bez dopravních značek si už těžko představíme jízdu autem

Po nástupu automobilismu se velice záhy začaly objevovat na silnicích první dopravní značky. Ty určovaly směr jízdy a korigovaly pohyb vozidel na křižovatkách, rušnějších zónách a problematických místech. Stačí se jen letmo podívat a hned je jasné, jak se na vozovce chovat. Je však nutné značení dobře znát, v opačném případě nastává zmatek a dochází k dopravním nehodám!

Jak vzniklo kvalitní a přehledné dopravní značení?

Již v dřívějších dobách se na rozcestích objevovaly směrovky s údaji, kam každá cesta vede a jak daleko je nejbližší vesnička nebo město. První čtyři základní značky byly zavedeny v roce 1903 ve Velké Británii a v modernější podobě je vlastně používáme dodnes. Základní značení je v celé Evropě jednotné více než 100 let, i když každý stát má jisté odlišnosti. Na českém trhu zajišťuje kvalitní dopravní značení firma TOP Znak s.r.o. a v této oblasti se pohybuje dlouhou řadu let. Zabývá se nejen prodejem, ale také pronájmem a samotnou montáží dopravního označení včetně různého příslušenství (sklopných parkovacích zábran, sloupků, dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů atd.).

Dejte si pozor na zničené a nečitelné značky

V případě, že jsou dopravní značky poškozeny neznámou osobou, za což hrozí trestní stíhání za přestupek či trestný čin, anebo došlo ke zničení vlivem živelných pohrom, je zapotřebí staré a rozbité označení vyměnit za nové. TOP Znak s.r.o. se orientuje rovněž na dopravní značky – pronájem, což ušetří mnoho finančních prostředků především pro potřeby krátkodobého využití. Dále provádí vodorovné strojní i ruční dopravní značení, má na starost zabezpečení uzavírek, záborů a výkopů různých rozsahů. Budete-li potřebovat projekt dopravně inženýrského opatření (DIO), TOP Znak s.r.o. nabízí kromě samotného vypracování také zastupování na úřadech a PČR.