Řidiči – opravdu dobře znáte všechny dopravní značky?

Bezprostřednímu okolí českých silnic a dálnic se vtipně, leč trefně přezdívá les značek. Pravdou je, že dopravním značením se v naší zemi skutečně nešetří a na některých místech je jich poněkud víc, než je zapotřebí. A když už se řidiči podaří všechny značky zaregistrovat, může si splést jejich význam. Které značení je pokládáno za nejproblematičtější?

Pokračovat ve čtení „Řidiči – opravdu dobře znáte všechny dopravní značky?“