Co je to daňově uznatelný reklamní předmět

Každý podnikatel by občas rád poděkoval svým zaměstnancům, zákazníkům či obchodním partnerům vhodným dárkem. Zajímavý a užitečný reklamní předmět je v takové situaci skvělým řešením. Nejen že zákazníka či obchodního partnera potěší, ale funguje i jako velmi účinná forma propagace. Ne každý dárek je ovšem daňově uznatelný reklamní předmět.

Co to pro vás znamená? Výdaje na reprezentaci firmy, kam spadají nejen dárky obchodním partnerům a zákazníkům si bohužel ve většině případů nemůžete odečíst ze základu daně jako náklad na podnikání. Výjimky tvoří právě reklamní předměty – daňově uznatelné, které si do nákladů dát můžete.

Jak se liší daňově uznatelný reklamní předmět od běžného dárku? Rozdíly jsou v podstatě pouze tři. Tyto tři rozdíly také tvoří podmínky, které je nezbytné splnit, aby bylo možné považovat dárky za reklamní předměty – daňově uznatelné.

· Za prvé, předmět musí být opatřen vaším viditelným logem, názvem firmy, popřípadě názvem vašeho produktu.

· Za druhé, dárek nesmí být dražší než 500 Kč, pokud nejste plátce DPH. V případě, že jste plátce DPH, maximální cena se zvyšuje o hodnotu DPH. Ovšem pozor, do ceny se započítávají i náklady na balení a distribuci dárku. Pokud tedy dárek stojí přesně 500 Kč bez DPH a pošlete jej zákazníkovi poštou za 50 Kč, o reklamní předměty – daňově uznatelné se v takovém případě nejedná.

· Za třetí, daňově uznatelný reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Na láhev Whisky nebo karton cigaret proto rovnou zapomeňte. Z tohoto posledního pravidla ovšem existuje výjimka. Pokud se jedná o víno, podmínka se na něj nevztahuje. Musí ovšem jít o takzvané „tiché víno“, tedy nikoli perlivé víno či sekt.

Pokud tyto tři podmínky dodržíte, můžete své zákazníky či obchodní partnery obdarovat praktickým dárkem, který jim bude vaši firmu připomínat.