Rakovina prostaty: co byste měli vědět

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění: v České republice je ročně diagnostikován asi 7 000 mužů. Oproti rakovině prsu u žen nemá rakovina prostaty ve svých prvotních stádiích žádné zjevné příznaky. Ty se objevují až v pokročilém stádiu nemoci, kdy karcinom prorůstá již celou prostatou. Tehdy se mohou objevit bolesti nebo potíže s močením, bolestivá ejakulace a případně i krev v moči nebo ejakulátu. Zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví je v tomto případě ještě důležitější. Po padesátce by měl každý muž pravidelně absolvovat preventivní prohlídky na urologii. V případě, že se již někdy ve vaší rodinné anamnéze karcinom prostaty objevil, doporučuje se začít s kontrolami o deset let dříve. Prostatu si bohužel v rámci prevence rakoviny nelze kontrolovat samovyšetřením — návštěva lékaře je nezbytná.

Jak probíhá vyšetření prostaty

Preventivní prohlídka není nijak náročná, ale dokáže poměrně přesně odhalit případné nesrovnalosti. Spočívá ve vyšetření prostaty pohmatem přes konečník a odebrání krevního vzorku ke zjištění koncentrace PSA (prostatický specifický antigen). Hladina PSA v krvi je v případě přítomnosti nádoru vyšší než u zdravých pacientů. Avšak zvýšené hodnoty PSA neznamenají automaticky, že máte rakovinu. Diagnózu může následně potvrdit nebo vyvrátit biopsie, tedy odběr malého vzorku tkáně a jeho následný rozbor v laboratoři.

Léčba karcinomu prostaty a její dopad

V případě, že biopsie potvrdí přítomnost rakoviny, je pro další léčbu nezbytné přesně určit stádium nemoci. Zásadní roli hraje to, zda je karcinom lokalizovaný pouze v prostatě, anebo se již rozrostl do dalších orgánů. Rakovina prostaty se nejčastěji léčí operativně, hormonálně, anebo ozařováním (radiací). Aplikace radioterapie může být založená na bázi fotonů, nebo protonů. Zatímco při konvenční metodě ozařování fotony jsou záření vystaveny i zdravé tkáně a orgány, protonová radioterapie poskytuje mnohem přesnější, a tím i bezpečnější řešení.

Protonová léčba pomůže v 99 % případů

Moderní protonová léčba je šetrná k organismu pacienta, ale zároveň je i mimořádně úspěšná. Navíc při ní, ve srovnání s ostatními metodami léčby, hrozí naprosto minimální riziko nežádoucích účinků. Mezi ty patří například inkontinence nebo poruchy erekce. Zatímco po operaci trpí erektilní dysfunkcí až 75 % pacientů, po protonové terapii je to pouhé 1 %. Pamatujte si, že máte právo se rozhodnout: zeptejte se proto svého lékaře na možnost léčby protonovou radioterapií, kterou v plné výši hradí vaše zdravotní pojišťovna.

Jak na prevenci rakoviny prostaty?

V první řadě nezanedbávejte pravidelné prohlídky na urologii. Pokud se budete zdravě stravovat a přiměřeně sportovat, je to jen dobře. A důležitou roli hraje i pravidelný sex, respektive pravidelná ejakulace, a to alespoň 3× do týdne.