Styl života

Styl života

Autor obrázku: zoetnet

Každá živá bytost má určitý styl života …my se ovšem pojďme bavit pouze o druhu nám nejbližším, a sice, o lidech. Kdyby byli všichni stejní, stejně vypadali, stejně jedli a žili celkově úplně stejný život, byla by to nuda. A proto si mnozí vymýšlí stále nové a nové činnosti, další zase zcela přetváří – a to vše jenom proto, aby se jistým způsobem odlišili od ostatních. Někomu mohou připadat životy ostatních nudné …pro ně jsou zase pestré až, až.

Neodsuzujte …

Mnozí, kteří drží krok s dnešní dobou, anebo se od ní dokonce odlišili přespříliš a žijí impulsivním stylem života, se velmi často dívají na ostatní, kteří jsou spíše klidnější, skrz prsty. Zrovna tak odsuzují naše starší spoluobyvatele, kteří vyrůstali ve zcela jiné době, a jsou tak pro většinu dnešních lidí nezajímaví.

Tito starší lidé jsou však v mnoha ohledech zkušenější, a je proto bezesporu dobré, učit se od nich mnoha věcem, které jsou obvykle hodící se do života.

Záleží to na Vás

Autor obrázku: Eka Raditya Rooshartanto

Nikdo by se neměl nechat ovlivňovat svým okolím natolik, aby to zcela nechtěně změnilo jeho styl života, byť jsme svým okolím někdy ovlivňováni mnohem více, než je zdrávo. Pokud Vás lidé neberou takové, jací jste, neznamená to, že jste Vy zcela odlišní – zkrátka máte svůj styl, který nehodláte měnit jenom proto, abyste získali „kamarády“. Znamená to pouze to, že jste jiní, a že jste zatím ještě nepoznali nikoho, kdo Vás chápe.

Nic není nemožné

I když se Vám zdá, že si nikdy nebudete s nikým rozumět, nezoufejte. Stačí pouze projevit trochu toleranci, chápavosti a uznání, a vězte, že lidí, kteří Vás budou chtít poznat, bude spousta.

Zejména pak dívky zklamané životem, hledají útěchu u hodných, klidných a citlivých lidí, kteří je dokáží podržet a pomoci jim, je-li třeba. Samozřejmě, že někdy z nich mluví pouze zklamání …ovšem časem, až smutek opadá, se ukáže, zdali Vás pouze využívali, anebo si Vás skutečně cení jako kamaráda či přítele v jakékoliv situaci.

Jen blbec nemění názory

Jen blbec nemění názory

Autor obrázku: thetaxhaven

Úplně každý má svůj názor …někdo ho prezentuje a protlačuje do popředí, někdo si ho zase nechává pro sebe. Dnes jsme v demokracii, a proto můžeme říkat to, co chceme (není-li to samozřejmě v rozporu se zákonem).

Ne každý názor je vždy správný, a tak je třeba někdy zahodit svoji hrdost a umíněnost a dát zapravdu i jiným, mají-li dobrý názor. Někdy Vám totiž názor ostatních může výrazně pomoci s Vašimi dalšími rozhodnutími, v některých případech může dokonce zvrátit celé události.

Když si stojíte za svým …

Pokud si stojíte za svým, i když tvrdí všichni ostatní něco jiného, není to nic špatného. Dáváte tím ale najevo, že jste neústupní a že budete svůj názor hájit až do samého konce – a kdo ví, třeba bude nakonec shledán tím nejlepším.

Ovšem v kolektivu, kde jsou mladí a nechápaví lidé, Vám odlišný názor přinese akorát potíže. Většina mladých lidí si totiž dnes myslí, že vědí všechno nejlépe, a kdo nejde s nimi, jde proti nim. A i přesto, že bude názor všech ostatních nakonec ten špatný, egoisté s Vámi stejně sympatizovat nebudou a akorát v nich zažehne chtíč být příště lepší, než Vy. Avšak některým, kteří jsou obezřetnější a umí naslouchat, si Vás budou chtít získat, aby se dostali blíže Vašemu smýšlení.

Každý se někdy zmýlí

Chybovat je lidské a chyby rozhodně nejsou projevem blbosti, ale neznalosti a jsou důkazem, že nikdo není neomylný. To ovšem nebudou mnohdy chápat důslední lidé, kteří jsou introvertní a v oboru se vyznají. Tací Vás budou chtít akorát shodit a zesměšnit. Namísto toho, pokud se ve Vašem kolektivu najde někdo, kdo je hodný, chápavý a vlídný, jistě Vám se vším, s čím bude moci, rád pomůže a vše podstatné Vám vysvětlí a naučí.

Cizí pomoci se nebraňte

Autor obrázku: Dave Fayram

Rozhodně se nebraňte názorům a pomoci ostatních. V takovém případě nedáte najevo neústupnost, jako spíše namyšlenost. Pokud totiž budete názory a rady ostatních neustále odmítat a ještě ke všemu je i zesměšňovat, kolektiv Vás začne nenávidět a to by mohlo mít následně i negativní dopad na pracovníky – zejména, jste-li řídicí pracovníci. Klima, které vytváříte, je totiž jednou z prioritních věcí. Vedoucí pracovník nemusí být vždy nepřítel …jen záleží na tom, jak budete k ostatním přistupovat.