Jen blbec nemění názory

Jen blbec nemění názory

Autor obrázku: thetaxhaven

Úplně každý má svůj názor …někdo ho prezentuje a protlačuje do popředí, někdo si ho zase nechává pro sebe. Dnes jsme v demokracii, a proto můžeme říkat to, co chceme (není-li to samozřejmě v rozporu se zákonem).

Ne každý názor je vždy správný, a tak je třeba někdy zahodit svoji hrdost a umíněnost a dát zapravdu i jiným, mají-li dobrý názor. Někdy Vám totiž názor ostatních může výrazně pomoci s Vašimi dalšími rozhodnutími, v některých případech může dokonce zvrátit celé události.

Když si stojíte za svým …

Pokud si stojíte za svým, i když tvrdí všichni ostatní něco jiného, není to nic špatného. Dáváte tím ale najevo, že jste neústupní a že budete svůj názor hájit až do samého konce – a kdo ví, třeba bude nakonec shledán tím nejlepším.

Ovšem v kolektivu, kde jsou mladí a nechápaví lidé, Vám odlišný názor přinese akorát potíže. Většina mladých lidí si totiž dnes myslí, že vědí všechno nejlépe, a kdo nejde s nimi, jde proti nim. A i přesto, že bude názor všech ostatních nakonec ten špatný, egoisté s Vámi stejně sympatizovat nebudou a akorát v nich zažehne chtíč být příště lepší, než Vy. Avšak některým, kteří jsou obezřetnější a umí naslouchat, si Vás budou chtít získat, aby se dostali blíže Vašemu smýšlení.

Každý se někdy zmýlí

Chybovat je lidské a chyby rozhodně nejsou projevem blbosti, ale neznalosti a jsou důkazem, že nikdo není neomylný. To ovšem nebudou mnohdy chápat důslední lidé, kteří jsou introvertní a v oboru se vyznají. Tací Vás budou chtít akorát shodit a zesměšnit. Namísto toho, pokud se ve Vašem kolektivu najde někdo, kdo je hodný, chápavý a vlídný, jistě Vám se vším, s čím bude moci, rád pomůže a vše podstatné Vám vysvětlí a naučí.

Cizí pomoci se nebraňte

Autor obrázku: Dave Fayram

Rozhodně se nebraňte názorům a pomoci ostatních. V takovém případě nedáte najevo neústupnost, jako spíše namyšlenost. Pokud totiž budete názory a rady ostatních neustále odmítat a ještě ke všemu je i zesměšňovat, kolektiv Vás začne nenávidět a to by mohlo mít následně i negativní dopad na pracovníky – zejména, jste-li řídicí pracovníci. Klima, které vytváříte, je totiž jednou z prioritních věcí. Vedoucí pracovník nemusí být vždy nepřítel …jen záleží na tom, jak budete k ostatním přistupovat.