Likvidace odpadů v autoservisech nikdy nebyla jednodušší

Běžní lidé vidí v autoservisu místo, kde se jen opravují auta. Ve skutečnosti se zde musí řešit mnohem více záležitostí a patří k nim i nezbytné byrokratické povinnosti, nikdo je nedělá rád, ale dělat se musí. Mnoho lidí si na tyto činnosti vyčleňuje personál, jiní je dělají svépomocí ve svém volném čase a stále více autoservisů svěřuje tyto povinnosti do rukou specializovaných firem, které převezmou tyto starosti za ně. Jednou z největších starostí jsou odpady. V autoservisech vzniká velké množství nebezpečného odpadu, který je potřeba správně třídit, evidovat a také likvidovat. S celou problematikou odpadů vám nejlépe pomůže zkušená společnost, kterou najdete na ecoservis.eu.

Odpady už vás trápit nemusí

Tato firma vám obstará vše potřebné. Jak likvidace odpadů v autoservisech probíhá? Společnost nejprve ověří, jestli máte veškeré potřebné příslušenství a pokud ne, dodá vám popelnice na nebezpečné odpady a kontejner na autobaterie. Dostanete také šanon s dokumenty, ILNO a ceduli označující místo na uložení odpadů. Odpady byste měli vždy správně třídit a když budou kontejnery plné, stačí firmu kontaktovat, aby je vyvezla. Může přijet vždy na objednávku nebo se můžete domluvit na pravidelných intervalech vyvážení. Výhodné je, že za tuto službu často ani nemusíte platit, jelikož firma odkupuje železo, barevné kovy, autobaterie a další části.

Samotný sběr a vyvážení ještě není nic složitého, tím nejsložitějším jsou zákonné povinnosti, které je třeba plnit. Měli byste mít zajištěné identifikační listy nebezpečných odpadů, ty vám firma obstará, stejně tak bude vést průběžnou evidencí odpadů a přeprava odpadů bude vždy řádně nahlášena na Ministerstvo za pomoci OLPNO. Samozřejmostí je i hlášení za odpady. Možná celý proces zvládáte bez problémů a trnem v oku je pro vás jen to roční hlášení za odpady. Můžete si jeho zpracování zajistit i samostatně od odborníků, které najdete na www.Rocnihlaseni.cz. Zašlete jim potřebné podklady, zaplatíte za službu a oni se postarají o řádné zpracování ročního hlášení a jeho včasné odeslání na ISPOP. Vyplatí se na tuto pomoc využívat externí firmu, ušetříte tak mnoho starostí, času a v konečném důsledku i své finance.