Mimikry

Mimikry

I když si to mnozí nepřipouští, jeví známky mimikry dnes a denně. Zejména ti slabší jedinci, které společnost příliš nepřijala, anebo si na nich jenom někdo vylévá zlost a léči své komplexy.

Tento tah podnikají zejména rostliny a živočichové, jenž žijí v divoké přírodě, kde bojují o přežití. Už odjakživa jsou však mimikry součástí i lidského pokolení, které je začalo využívat i plánovaně a cíleně, třeba aby inteligentním a nenásilným způsobem zneškodnili protivníka.

Co to vlastně mimikry jsou

Autor obrázku: colin houston

Mimikry, jak už lze z předchozího odstavce vyvodit, je přejímání či napodobování některých vlastností ostatních živočichů, aby se tak před nimi chránili.

V dnešním světě, hlavně mezi pouličními rváči, mnozí napodobují jejich počínání na slabších jenom proto, že se jich bojí a chtějí se tak před nimi chránit. Takové chování může samozřejmě probíhat nejenom u dětí, ale i u dospělých. Nejběžnějším úkazem jsou malé děti (už od narození), které se snaží napodobovat své rodiče a vše ostatní.

Ne vždy jsou účinné

Není zaručeno, použijete-li mimikry ke zmatení soupeře, či k začlenění se do společnosti, že budou zcela účinné. Některým je zkrátka jedno, jak si počínáte a ani změna Vašeho chování pro něj není překážkou …někteří se ale jenom nenechají zmást.

Dříve, než je však použijete, uvědomte si, jestli Vám skutečně stojí za to se ponižovat, a co hůř, snižovat se na úroveň tyranizujících jedinců, kteří se sami vyčlenili ze společnosti, obvykle kvůli neúspěchům ve škole nebo v práci.

Častější jsou u lidí

I když jsou mimikry původně typickým projevem živočichů ve zvířecí říši, dnes jsou stále častější a častější u lidí. Politováníhodné je však to, že to lze zpozorovat u stále menších a menších dětí, zejména u těch městských, mezi nimiž vládne v mnoha případech anarchie, a tak nelze tento jev příliš regulovat ze strany dospělých, byť by to bylo na místě. A „co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš“, jak se říká …a stejně tak se tím budou řídit i dnešní děti používající mimikry, a přijde jim to zcela běžné a přirozené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *