Bez kvalitně zpracovaných vnitřních předpisů se většina firem neobejde

Každý podnikatel, který někoho zaměstnává, potřebuje mít kvalitně zpracované vnitřní předpisy, upravující pracovněprávní vztahy v rámci firmy. Vnitřními předpisy a pracovními řády mohou zaměstnavatelé upravit práva a povinnosti nejen zaměstnanců pracujících podle pracovní smlouvy, ale i pracovníků zaměstnaných na dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu o provedení práce.

Vytvoření vnitřních předpisů není snadné

Při tvorbě nebo změně vnitřních předpisů je nutné řídit se zásadou, aby vnitřní předpis řešil danou pracovněprávní problematiku natolik jednoznačně, aby nebylo v konkrétním případě přípustné více postupů či výkladů, které by případně mohly být zdrojem sporů. Je pochopitelné, že někteří (zejména menší) zaměstnavatelé nemohou být natolik fundováni v oboru pracovního práva, aby byli schopni vytvořit, popřípadě novelizovat vnitřní předpisy bez chyb a sporných bodů.

V ideálním případě by tito zaměstnavatelé proto měli tento úkol svěřit odborníkovi, který jako advokát pracovní právo ovládá na dostatečné úrovni. Jednou z právních firem, která se profesionálně zabývá pracovním právem, je i pražská advokátní kancelář BOROVEC LEGAL, která se na tuto problematiku dlouhodobě specializuje.

Potřebujete zpracovat vnitřní předpisy v oblasti lidských zdrojů?

Pokud se chytáte vytvořit, upravit nebo změnit vnitřní předpisy nebo pracovní řády ve vaší firmě a hledáte ve vyhledávači téma advokát pracovní právo Praha, je advokátní kancelář BOROVEC LEGAL přesně to, co potřebujete. Díky tomu, že má dlouholeté zkušenosti se všemi eventualitami, které mohou v pracovněprávní a personalistické praxi nastat, dokáže vám poskytnout komplexní služby v oboru pracovního práva a pomůže vám zvládnout všechna úskalí tvorby vnitřních předpisů a pracovních řádů.