Právní služby v Praze vám zajistí klidné podnikání

Každý podnikatel se musí potýkat s řadou právních úkonů, jejichž řešení ho vyčerpává časově i finančně. Právě proto je tu advokátní kancelář, která si převezme veškeré právní služby související s podnikáním na svá bedra. A vy se v klidu můžete věnovat pouze obchodu.

Mít právníka v zádech se vyplatí

Advokátní kancelář Praha vám poradí v právních záležitostech týkajících se obchodních, zaměstnaneckých a dodavatelsko-odběratelských vztahů. Orientuje se rovněž v oblasti účetnictví a daní, poskytuje poradenství v mzdové a personální agendě. Jak je patrné, právní kancelář nabízí kompletní služby na jednom místě. Nemusíte tak shánět na každou oblast specialisty, a díky tomu opět ušetříte čas a peníze.

Právní služby v Čechách i na Slovensku

Advokát Praha vás zastoupí nejen v České republice, ale též na Slovensku a před Evropských soudem pro lidská práva. Jeho hlavní specializací je právo ústavní, obchodní, občanské, správní, trestní, pracovní, daňové, stavební a rodinné. V podnikání vám pomůže sestavit kupní a pracovní smlouvu nebo smlouvu o dílo, u občanských vztahů řeší vlastnické právo, dědictví a majetkové vypořádání. Advokátní kancelář vás zastoupí ve správní řízení, např. při řešení přestupků, petic a pokut. Dopustil-li se na vás někdo trestného činu, nebo čelíte trestu sami, advokát vám podá pomocnou ruku. Dohlédne na záležitosti týkající se stavebního povolení a kolaudace. V neposlední řadě pomáhá při nelehké rodinné situaci související s rozvodem a péčí o děti.

Budete v dobrých rukou

Můžete se spolehnout na to, že se o právní stránku vašeho podnikání postarají skuteční profesionálové. Co se týče advokátních služeb, záda vám bude jistit advokát s dlouholetými zkušenostmi zapsaný do seznamu České a Slovenské advokátní komory. V oblasti daňového poradenství jsou to specialisté s bohatou podnikovou praxí.