Povinné školení levou zadní

Jako zaměstnavatel jste zodpovědný i za řádné proškolení vašich zaměstnanců ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stejně tak máte ze zákona povinnost seznámit je se zásadami požární ochrany.

Za obě školení zodpovídáte vy, tato povinnost ale pro vás nutně nemusí znamenat jen starost. Pokud zvolíte místo zdlouhavých přenášek online školení, bude tento kurz už primárně starostí vašich zaměstnanců. V předem stanovené lhůtě si sami zvolí čas, který jim nejlépe vyhovuje k absolvování obou kurzů, tomu budou moct přitom věnovat libovolnou dobu.

To, že se s pravidly BOZP a PO dostatečně seznámili, si ověří sami jednak pomocí kontrolních otázek a především během závěrečného testu, který je pro ně podmínkou absolvování kurzu. U online školení BOZP a PO si navíc můžete být jisti, že vaše zaměstnance bude bavit – na rozdíl od tradičních přednášek totiž nejsou zdlouhavá a nezáživná.

Díky interaktivitě, množství příkladů, ilustrací a doplňujících úkolů naopak většinu zaměstnanců budou bavit.