Na co myslet při cestování do zahraničí v době pandemie koronaviru?

Při cestách do zahraničí se v dnešní době vyplatí myslet také na pandemii koronaviru. Proč? Zejména v souvislosti s cestovním pojištěním, kdybychom se měli ujistit, do jaké míry kryje náklady na případné ošetření, které souvisí s tímto onemocněním. Je dlužno dodat, že u cestovního pojištění bychom u dobré pojišťovny měli mít zaručena krytí na léčebné výlohy v případě libovolného typického onemocnění nebo jiných zdravotní komplikací.

Jaká rizika kryje vaše pojištění?

Protože se stále více klientů pojišťoven zajímá o to, zda je třeba nutné se připojistit na koronavirus, je důležité si ujasnit některé věci. Dobře nastavené pojištění by totiž samo o sobě mělo zahrnovat také cestovní pojištění na covid. Máte totiž standardně v rámci cestovního pojištění hrazeno případné plnění z léčebných výloh. Například ERGO pojišťovna navíc ještě nad rámec smluvních podmínek poskytuje plnění v těch oblastech, kde správní orgány nedoporučují cestovat. Musíte však dodržet nastavená místní pravidla, která se vztahují na vstup na území cizího státu.

Výjimky z pojištění a karanténa

V rámci svého pojištění máte určité nároky i v případě karantény, která je v zahraničí vyhlášena třeba v době vašeho pobytu. Například zmiňovaná ERGO pojišťovna, u které si můžete sjednat pojištění do zahraničí online, poskytuje možnost bezplatného prodloužení cestovního pojištění.

Dále jsou zároveň hrazeny případné léčebné výlohy a další náklady, které běžně kryje cestovní pojištění. Může zde patřit třeba:

  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění odpovědnosti

Dále myslete také na to, že z pohledu cestovního pojištění existují vždy určité výjimky. Pojištění se tak například nevztahuje na hrazení nákladů, které souvisí s karanténou a preventivními opatřeními. Může to být například situace, kdy se budete opožděně vracet do České republiky, vzniknou vám další náklady na letenku, na ubytování nebo stravu.