Jak správně zvolit sídlo pro podnikání, aby co nejlépe vyhovovalo všem vašim potřebám? Máme pro vás osvědčený a přitom vcelku jednoduchý návod

Jak správně zvolit sídlo pro podnikání a nešlápnout při tomto důležitém rozhodování vedle? Chcete si zvolit co nejlépe a nevíte jaká kritéria vzít v úvahu především? Existuje jistě mnoho způsobů, kterými se můžete tohoto úkolu zhostit. Jde však bezpochyby o to, vybrat si právě takový způsob, který bude pro váš byznys maximálně přínosný. Jak toho docílit? Zkusíme vám nyní trochu napovědět.

Jak správně zvolit sídlo pro podnikání a vytěžit z tohoto kroku maximum

Mít nějaké oficiální sídlo firmy je nejenom zákonem daná povinnost, ale z mnoha důvodů též velmi užitečná a praktická věc. Ovšem pouze v případě, že si vyberete tak, aby to co nejvíce vyhovovalo právě vám a to jak s ohledem na obor, kterému se věnujete, tak i s přihlédnutím k finanční náročnosti provozování takového sídla. Zohlednit je třeba rovněž vaše představy o možném budoucím směřování vašeho byznysu i některé další faktory, které mohou hrát při podnikání vcelku důležitou roli a o nichž jste možná zatím neměli důvod uvažovat.

Potřebujete skutečnou kancelář nebo vám stačí ta virtuální?

Takovou otázku si položte hned na samém začátku. Jestliže totiž hodláte provozovat byznys, který ze svojí podstaty reálné prostory v podobě provozovny či kanceláře nevyžaduje, uděláte nejlépe, pokud se poohlédnete po službách některého z poskytovatelů tzv. virtuálních sídel. V čem takový firemní servis vlastně spočívá? A z jakého důvodu je rozumné o jeho využití přinejmenším uvažovat?

Virtuální kancelář si vás získá svou efektivitou

Pokud tedy usoudíte, že k vaší podnikatelské činnosti reálnou kancelář více méně nepotřebujete, nabízí se vám její virtuální varianta. Nezpochybnitelnou výhodou využití služeb některého z řady poskytovatelů virtuálních sídel je finanční úspora, která bývá obvykle velmi zajímavá. Rozdíly v nákladech na provoz jsou totiž většinou skutečně velice citelné.

Proč měsíc co měsíc vydávat mnohatisícové částky za nájem kanceláře, kterou vlastně ani příliš nepotřebujete?

Poskytovateli virtuálního sídla totiž zaplatíte nejčastěji jen několik stokorun a krom oficiální adresy pro vaši firmu získáte často i hodnotný servis v podobě různých doplňkových služeb, které vám jako podpora vašeho podnikaní bohatě postačí. Ušetřené peníze vám stejně tak jako kvalitní servis mohou poskytnout alespoň nějakou konkurenční výhodu, jelikož provozovat úspěšný byznys je při dnešní stále rostoucí konkurenci věc poměrně náročná.

Víte jaké služby vyžadovat, aby byl servis co nejhodnotnější?

V prvé řadě se u vámi zvoleného poskytovatele virtuální kanceláře ptejte po nějaké prestižní adrese, kterou vám k tomuto účelu může nabídnout. „Dobrá adresa“ je totiž jedním z nejvýznamnějších benefitů tohoto způsobu provozování byznysu. Hned od samého začátku vašeho podnikání na vás totiž celá řada potenciálních klientů i obchodních partnerů bude pohlížet jako na firmu úspěšnou a solidní. Budou vás zkrátka podvědomě vnímat jako někoho, s kým se nejspíš nemusí bát uzavřít obchod. Funguje to celkem spolehlivě a to bez ohledu na to, že jste třeba právě na samém startu vaší podnikatelské dráhy a skutečnou důvěru a prestiž jste si prostě ještě nemohli stihnout vybudovat. Podnikání je v zásadě náročná záležitost provázená celou řadou nástrah, nečekaných komplikací a také stále novými a novými nařízeními a povinnostmi, tak proč si ho alespoň trochu neusnadnit třeba právě takovýmto způsobem?

Telefonické spojení, pošta i zasedací místnost

Krom zajímavé adresy je však nutné získat co nejvíce doprovodných služeb, bez nichž se dost dobře nedá obejít a kterých se vám u většiny seriózních poskytovatelů virtuálních kanceláří jistě dostane. Co máme konkrétně na mysli?

1) PLNĚ FUNKČNÍ RECEPCE – Recepce s běžným provozem, jejíž personál obstará prvotní kontakt vaší firmy s veřejností i se státními úředníky.

2) TELEFONY A FAX – Musí se vám dostat i nepřetržitého telefonního a faxového spojení.

3) ZASEDACÍ MÍSTNOST – I když to možná nebude často, určitě i vy někdy využijete zasedačku k nějakému obchodnímu nebo úřednímu jednání. Proto se po ní ptejte hned na začátku.

4) VÝPOMOC S KANCELÁŘSKÝMI ÚKONY – Některé z nich budete potřebovat více méně pravidelně. Patří k nim kopírování, přepis či skenování různých dokumentů, výpomoc s reklamními materiály či s fakturami a jistě i řada dalších věcí.

5) POŠTA I JINÉ ZÁSILKY – Bez zajištění příjmu korespondence i dalších zásilek se pochopitelně obejít nelze a seriózní poskytovatel virtuálního sídla vám tuto službu jistě neodepře.

Počet firem s virtuálním sídlem již překročil hranici 20 %

A vzhledem k vysoké míře efektivity, s níž lze takto provozovat byznys, to asi není nijak překvapivé číslo. Zkuste při dnešní nízké míře nezaměstnanosti například sehnat kvalitního člověka, který se o chod vaší firemní kanceláře bude den co den pečlivě starat, a uvědomte si, jakých výší dosahují mzdy. Spočítejte si též rozdíl v tom, co zaplatíte za služby poskytovateli vašeho virtuálního sídla a co byste byli nuceni vydat za nájem skutečné kanceláře či provozovny. Není tedy divu, že tomuto způsobu podnikání již přišly na chuť dvě pětiny tuzemských společností.

Možná, že je to ta nejlepší cesta i pro vás

Samozřejmě v situaci, kdy provozujete kamenný obchod se sportovními potřebami, vám virtuální kancelář asi nijak neposlouží a sídlo vaší společnosti si jednoduše zřídíte na adrese provozovny. Pokud je však vaším oborem jakákoliv poradenská činnost, zprostředkování pojistek či jiných finančních produktů nebo jste-li kupříkladu specialistou v IT, pak může být možnost vydat se cestou využití některého z virtuálních sídel přinejmenším vhodným tématem k zamyšlení.

Možná by vám rozhodování usnadnila pozitivní zkušenost některého z podnikatelů ve vašem okolí. Znáte někoho takového anebo je to snad dnes poprvé, co se vám podrobnější informace o virtuálních kancelářích dostaly do ruky?