Ropa je náš nejlepší přítel aneb Co bude, když dojde ropa?

Ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme, tak ropa je úplně všude kolem nás. Když to vezmeme teoreticky, tak není jediná věc, kterou máme kolem sebe, na kterou by ropa nezasáhla.

Proč je ropa všude kolem nás?

Autor obrázku: Ray Bodden

Protože je to látka, která se dá využít v mnoha odvětích. Nejen, že ropa je jednou ze surovin při výrobě plastu, což znamená, že jakýkoliv plastový výrobek – ať už jde o plastovou mísu, obaly na potraviny či robotický vysavač – je všude obsažena ropa, ale také v odvětí textilním, takže i každý váš oděv v šatníku má v sobě část ropy. A to nejdůležitější a také nejspíše to, co si nejméně uvědomuje, jsou postřiky a chemická hnojiva, která podporují rychlý a vysoký růst potravin, takže i některá jídla, která konzumujeme, mají něco společného s ropou. A nejvýznamněji se ropa projevila v odvětví dopravním, protože je součástí pohonných hmot.

Co je to ropný zlom?

Je to zlom, kdy se ropa dostane na maximum a potom už bude jen klesat až do samotného vyčerpání. Toto slovní spojení jako první řekl M. King Hubbert, který hodně zkoumal americká ložiska ropy, a odtud známe pojem „Hubbertova teorie,“ která nám říká, že v roce 1970 mělo dojít právě k tomuto maximu a od tohoto roku bude ropy jen ubývat. Problém je, že jeho teorie se hned rok potom stala skutečností. A co je nejhorší tak to, že v našich zemích se tento rok ukázal už v roce 1953, což znamená, že jsme v dnešní době bez zásob.

Jaký to má vliv na lidstvo?

Znamená to, že může nastat doba, kdy budeme bez ropy. Což je pro nás v dnešní době naprosto nepředstavitelné, protože jak už bylo zmíněno, tak ropa je nedílná součást každodenního života lidí. A těžko si člověk zvyká na něco horšího – to je ta varianta, kdyby ropa opravu došla a my bychom se měli vrátit do doby, kdy bychom používali jen věci z přírody, takže bychom byli skoro jako v pravěku. Mnoho lidí si to uvědomuje, což také ukazují žebříčky – u nás spotřeba ropy klesá, ale nejde o to, že by začal člověk nějak šetřit, aby použil co nejméně ropy, ale jde o to, že se vědci a různí odborníci snaží nějak ropu nahradit, takže noční můry z toho, že dojde ropa nás trápit zatím možná nemusí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *