Pomocník nebo škůdce?

Pomocník nebo škůdce?

Ve většině dnešního světa je používána stále modernější a modernější elektronika a technika. Zejména pak počítače, které během několika let prorazily v celém světě a je jimi řízeno mnoho zařízení. Dnešní mládež alespoň většinu těchto vymožeností vítá, starší ročníky je zase naopak zavrhují – důvodů je mnoho …k těm zásadním patří bezesporu složitost nových zařízení, a neméně podstatným důvodem je úbytek pracovních míst.

Každodenní sebedestrukce

Autor obrázku: Tom a_few_years_beyond_21

I když dnes patří neodmyslitelně počítače, notebooky, tablety, mobily apod. k našemu životu, ať už osobnímu nebo pracovnímu, je nutno si uvědomit, že všechny tyto přístroje poškozují naše tělo. Záření, které z nich vychází, způsobuje impotenci, kvůli čemuž také dochází k úbytku narozených dětí. Zrovna tak mohou ale trvale poškozovat náš mozek, zejména pak při častém telefonování mobilním telefonem.

Práce ubývá

Nikdo se nemůže divit zejména starším lidem, že nadávají na dnešní moderní techniku, která dokáže v mnoha směrech zastat i práci desítek lidí, a tím jejímu provozovateli výrazně ušetřit.

Samozřejmě, že by i lidé měli mít pochopení, že každý podniká takové kroky, jež jsou pro něj nejlepší – zejména při ztrátě zaměstnání to jde ovšem velmi těžko, ne-li vůbec. I tyto moderní složky ovšem přináší mnohé výhody, které bohužel velká spousta lidí přehlíží – buď tyto přínosy nevidí, anebo je vidět nechtějí.

Stálá modernizace

Autor obrázku: Steve Jurvetson

Každou chvíli se něco modernizuje. Nemusí to být vždy budovy, ale i nahrazování lidské pracovní síly technikou, která všechny zastane, a to ještě spolehlivěji. Namísto pěti pracovišť a padesáti pracovních míst, postačí jedna velká centrální místnost a jeden jediný pracovník, který zvládne sám, pomocí počítačů, řídit všech pět dřívějších pracovišť. Pravdou ovšem je, že modernizaci se svět neubrání, ať chce nebo ne a bude k ní tak docházet dnes a denně.

Mohou i rozvracet rodinu

Mnozí vymoženosti dnešního světa vítají, ovšem nejenom starší ročníky, ale i rodiny, zejména pak matky, tyto věci někdy i zavrhují, neboť nezastavitelný vývoj, který postihuje celý svět, může i škodit dnešní mládeži nejenom ve studiích. Někdy mohou i pozměnit celkový vývoj osobnosti člověka a změnit tak postoje nejenom k rodičům a sourozencům, ale i k ostatním lidem a okolnímu světu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *