Chytrá a bezpečná investice – je to dnes ještě možné?

Zvažujete, co dělat s úsporami, aby je nedrtila inflace? Váš spořicí účet nabízí jen malé procento úroků a vaše peníze ztrácejí na hodnotě? Bohužel, dnešní doba přinesla nestabilitu na finanční trh a je čím dál tím složitější vybrat produkt, který by ochránil vaše úspory. Přesto řešení existuje – vyzkoušejte prověřené investice s Uniprospe.eu v podobě dluhopisů, a zmírněte tak dopady této celosvětové krize na vaše rodinné finance.


Co jsou dluhopisy a proč je vůbec firmy vydávají?


Dluhopis je druh cenného papíru, který vydává emitent – například již zmíněná společnost Uniprospe.eu – za účelem zajištění finančních prostředků pro svůj rozvoj. Je to poměrně oblíbený prostředek k získání peněz. Oproti získání úvěru v bance, které je vždy velmi zdlouhavé a náročné na dokládání všech potřebných dokumentů, schvaluje vydání dluhopisu ČNB a trvá to podstatně kratší dobu.


·Podle data splatnosti se dluhopisy dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Ty první jsou v této nestálé době daleko výhodnější. Nečekáte na vyplacení vlastního vkladu tak dlouho a aktuálně víte, jak se pohybuje procento úroku u ostatních produktů.


·Věřiteli (kupujícímu) přináší tento produkt možnost dobrého zhodnocení finančních prostředků. Většina dluhopisů má pevně stanovený roční úrok, který se vyplácí 1x až 2x do roka. Již zmíněné dluhopisy společnosti Uniprospe.eu jsou nabízeny s úrokem 9,5 % ročně, výplatou úroků 2x ročně a splatností k 31. 12. 2022. To znamená, že 1. 1. 2023 bude mít věřitel své prostředky zpět a může je znovu investovat.


Stát či firma?


Rozdíl je také v tom, zda dluhopisy vydává stát, nebo soukromá společnost. V posledních letech byly mezi věřiteli velmi oblíbené státní dluhopisy, to se ale nyní mění. Státní dluhopisy bývají dlouhodobé a mají nižší procento úroku, jsou ale brány jako velmi bezpečná investice, protože za ni ručí stát. Ty korporátní (neboli firemní) dluhopisy jsou zpravidla vydávány na kratší dobu a mají daleko vyšší procento zisku, proto jsou výhodnější. I když je na ně nahlíženo jako na rizikovější oproti státním dluhopisům, i tak patří dluhopisy v porovnání se všemi možnostmi investování mezi ty nejbezpečnější způsoby zhodnocení peněz.

Chcete-li tedy zhodnotit své volné finanční prostředky a vybrat si pro to společnost, která je stabilní, vsaďte na investice s Uniprospe.eu. Uvidíte, že se vám to vyplatí.