Řidiči autobusů

Řidiči autobusů

Autor obrázku: summer photo hobby

Autobusy, dopravní prostředky využívané obrovským množstvím lidí, zejména pak dětmi a adolescenty. V mnohých směrech způsob této dopravy výrazně šetří Vaši peněženku, i když jdou ceny za dopravu stále nahoru. Jejich řidiči jsou ti, se kterými se musí setkat každý tváří v tvář, pokud s ním chce cestovat. Jejich komunikace s lidmi, ale i sympatie, by měly být positivní, a ne, aby řidič na každého z cestujících křičel a choval se, jako by byl autobusu pán.

Dobrá vůle nebo protislužba?

Řidiči autobusů si stále myslí, že oni jsou ti, kterým budou lidé vděční, že je svezou. Neuvědomují si totiž, že nebýt lidí, kteří chtějí, anebo musí využívat tohoto prostředku hromadné dopravy, neměli by práci.

Svým způsobem se tedy nejedná o projevování dobré vůle ze stran řidičů autobusů, ale o protislužbu – lidé zaplatí za to, že je řidič doveze z místa A do místa B, a na oplátku má zase co odevzdat účetní. Pokud by totiž jeho linka dlouhodobě prodělávala, mohla by být i zrušena.

Vzájemný respekt

Autor obrázku: jeaneeem

Řidič autobusu, byť se to mnohým nezdá, má dle předpisů, jenž jsou v souladu se zákonem, jistá práva, ale naopak i povinnosti. Jedním z těchto práv je např. vykázání cestujícího z autobusu, chová-li se neslušně, či porušuje přímé zákazy, jako je např. zákaz kouření v autobuse.

Ovšem i řidič musí dodržovat jisté předepsané normy – např. by měl vypadat slušně, zaměstnanci některých podniků mají i za povinnost nosit uniformu. Stejně tak nesmí být v hromadných dopravních prostředcích nakouřeno, není-li k tomu dopravní prostředek, či jeho část, přímo určena.

Možnost stížnosti

Chová-li se řidič autobusu skutečně jako hulvát, je možno obrátit se na jeho nadřízené, kteří celou záležitost prošetří. Měl-li by to však být pouze hloupý pokus o vtip, raději si to odpusťte, ne všichni si to totiž zaslouží.

Je dobré posílat stížnosti spíše do vyšších míst, než pouze dispečerovi na konkrétní centrále – je totiž velmi pravděpodobné, že má s řidiči kamarádský vztah, a tak k pokárání ani nedojde, ale namísto toho se stížnosti společně vysmějí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *