Jak rozvíjet zaměstnance a řešit konflikty? Manažerům pomohou odborné kurzy

Pravidelné školení by kromě zaměstnanců měli absolvovat i všichni manažeři. Ptáte se, proč je to důležité? Ve firmách jsou to právě oni, kteří dělají všechny důležitá rozhodnutí a nesou v konečném důsledku odpovědnost za to, jak se firmě daří. K tomu přitom potřebují široký soubor znalostí a dovedností.

geralt / Pixabay

Odborné kurzy jim je pomáhají rozšířit. Zároveň se tu manažeři učí zvládat všechny složité situace a dostávají užitečné tipy od zkušených expertů.

Je třeba řídit jednotlivce i týmy

Co vše by tedy měl osvícený manažer umět? V první řadě musí být schopen najít a přilákat do firmy talentované lidi. Poté je motivovat k tomu, aby tvrdě pracovali, přicházeli s novými nápady a aby je jejich práce těšila a viděli v ní smysl.

Kromě toho, že sleduje jednotlivce a pracuje s nimi, musí umět i řídit kolektiv. To znamená sestavovat týmy tak, aby v nich byli zastoupeni ti správní lidé, dále tyto týmy organizovat, usměrňovat a případně být schopen vyřešit konflikt, který mezi členy vyvstane. Zároveň manažer musí umět přidělovat úkoly, vysvětlit, proč jsou důležité a jaký mají cíl, stanovit konkrétní etapy a termíny a kontrolovat, jestli zaměstnanci zadaný harmonogram dodržují.

V případě, že zaměstnanci narazí na vážnější problém, musí být manažer schopný učinit závazné a odpovědné rozhodnutí. Pokud se některý člen týmu dostatečně nezapojuje nebo začne o práci ztrácet zájem, tak je třeba tuto situaci vyřešit. V neposlední řadě je nutné umět zhodnotit výsledek. Poskytnout zaměstnancům zpětnou vazbu, konstruktivní kritiku a návrhy, co příště udělat lépe. A zároveň lidem naslouchat a zajímat se o jejich postřehy.

Management rozhoduje o tom, jak je firma úspěšná

Všechny zmíněné dovednosti mohou manažeři trénovat na odborných školeních. Ta jsou obvykle jednodenní či kombinovaná a nejčastěji se tyto semináře konají v Praze či Brně.

Vyzkoušejí si tu možné konfliktní situace, dostanou tipy, jak hodnotit zaměstnance či jak organizovat práci tak, aby to byl úkol pro všechny srozumitelný i splnitelný. Důležitá je i schopnost time managementu.

To, že budou manažeři podnik dobře řídit, přitom nemá vliv jen na vztahy na pracovišti či motivaci jednotlivých zaměstnanců. Na jejich práci závisejí ekonomické výsledky firmy. Pokud chce společnost uspět v konkurenci a přicházet s inovativními nápady, potřebuje kreativní a nadšené lidi, kteří budou mít chuť přinášet nové věci. Ne nadarmo se totiž říká, že zaměstnanci bez firem mohou fungovat, ale firmy bez zaměstnanců ne.